A kormány újabb segítségként elindítja a munkahelyteremtő bérköltség támogatását

Szerző: Thurzó Ágnes | 2020. május 19.

Munkahelyteremtő bértámogatási program indul 2020. május 18-tól. A támogatott 6 hónap alatt legfeljebb havi 200 ezer forintot térítenek meg a munkáltatónak, így minden álláskereső elhelyezkedését és munkahelyének megőrzését havi nettó 112 ezer forint bértámogatással segíti a program.

A kérelmeket a munkaadók 2020.május 18-tól nyújthatják be a területileg illetékes járási, vagy Budapesten a kerületi hivatalok foglalkoztatási osztályaira. Ezúttal is arra törekedtek, hogy a lehető legegyszerűbb módon, a legkisebb adminisztráció mellett lehessen benyújtani az igényeket - jelezte a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Hozzátette, hogy a részletekről a munka.hu oldalon lehet tájékozódni.

 

A kérelem benyújtásának helye, módja, elbírálásának menete: 
A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell benyújtani. A járási  hivatal a támogatásáról mérlegelési jogkörben dönt. A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a járási  hivatal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. 

 

Támogatás időtartama, mértéke:
− A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet, további fix 3 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett.
− A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a, de legfeljebb 200 ezer Ft.
− A bérköltség támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (például szociális hozzájárulási adóról szóló törvény által biztosított adókedvezmény). A támogatásnál a munkáltató által ténylegesen megfizetett összeget kell figyelembe venni. A halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.

 

Munkaerőigény bejelentés:
Amennyiben ismert a foglalkoztatni kívánt regisztrált álláskereső személye, akkor a kérelemben fel kell tüntetni az adatait és ebben az esetben nem kell Munkaerőigény bejelentő lapot benyújtani a munkáltatónak a járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz. Ha még nem ismert az álláskereső személye, abban az esetben a munkáltatónak vállalnia kell, hogy a kérelem beadásával egyidejűleg munkaerőigényét is bejelenti a járási (fővárosi kerületi) hivatalnak.

 

Nettó létszámbővítés
Az álláskereső foglalkoztatásának a munkáltatói kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését kell eredményeznie, amely időszak esetében nem kell figyelembe venni azt a létszámcsökkentést, amely a veszélyhelyzet kihirdetése a támogatás feltételeit tartalmazó hirdetmény közzététele között történt meg. (A nettó létszám kiszámítását részletesen az ÚTMUTATÓ munkaadó részére a nettó létszámnövekedés
megállapításához munkaerőpiaci program keretében nyújtott munkahelyteremtő bérköltség támogatás című dokumentumban olvashatja.)

 

 

A pályázati kiírás és egyéb dokumentumok itt olvashatók: Munkahely teremtő bértámogatás