Üdvözöljük a

A járványügyi készültség utazási korlátozásai | Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kamarai rendezvények

<< 2020 Szeptember >>
KeSzeCsüSzoVa
 123456
78910111213
14151617181920
2122232425
26
27
282930    

Országos rendezvénynaptár

<< 2020 Szeptember >>
KeSzeCsüSzoVa
 123456
78910111213
14151617181920
2122232425
26
27
282930    

A járványügyi készültség utazási korlátozásai

Szerző: Thurzó Ágnes | 2020. augusztus 31.

Az augusztus 30-án megjelent Magyar Közlönyben kihirdették a járványügyi helyzet miatt szigorított határátlépési szabályokat és a határellenőrzés ismételt bevezetését.

A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) kormányrendelet a teljes belső határon a határellenőrzést ideiglenesen visszaállítja. A rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2020. október 1-jén hatályát veszti.

Szintén az augusztus 30-i Magyar Közlönyben jelent meg a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) kormányrendelet. A rendelet részletezi, hogy kik és milyen indokkal léphetnek Magyarország területére.

 

A magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai

Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja személyforgalomban Magyarországra történő belépése során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton eshet át, ennek tűrésére az országba belépő köteles.

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és 

 • a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban, 
 • a nem külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban, 
 • a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

A karanténban elhelyezett személy kérelmére az illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – részt vegyen.

Ha a PCR-teszt igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól a  járványügyi hatóság felmentést ad.

 

A magyar állampolgársággal nem rendelkezők Magyarországra történő belépésének szabályai

Nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – nem léphet be.

A rendelkezések alól az alábbi meghatározott esetekben a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőri szerv) kérelemre felmentést adhat.

 

A rendőri szerv engedélyezheti a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja 

 • a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel,
 • olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja,
 • az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele,
 • a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,
 • a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,
 • a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása,
 • a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy 
 • a fentieken kívüli méltányolható ok. 

A rendelet részeletezi a kérelem beadásának módját és feltételeit.

 

Katonai konvojok belépése

A katonai konvojok Magyarország területére beléphetnek, illetve Magyarország területén áthaladhatnak, ha a csapatmozgás során kizárólag technikai eszköz, felszerelés és az állomány mozgatása történik, és a szomszédos országok részéről biztosított a határátlépés engedélyezése, valamint ha az 

 • szövetségesi kötelezettség vagy nemzetközi megállapodás alapján fennálló feladat végrehajtása érdekében történik, 
 • az Országgyűlés vagy a Kormány által már engedélyezett katonai csapatmozgásnak minősül, 
 • kizárólag Magyarország területén való áthaladást szolgálja, és
 • magyar rendőri vagy katonai rendészi biztosítással, meghatározott útvonalon és – a feltétlenül szükséges üzemanyag-felvétel, valamint a biztosítást végző által kijelölt helyen végrehajtható pihenő kivételével – megállás nélkül történik.

 

Kapcsolt vállalkozások közötti utazásra vonatkozó szabályok

Külföldről érkező személy a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok közül legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao tv.] 4. § 23. pontja szerint) vállalkozási viszonyban áll. 

A fenti, korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha a beutazó személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti.

 

Ingázók

Meghatározott szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek. 

Ők Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül kötelesek tartózkodni, és Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül el kell hagyniuk.

Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő magyar állampolgárok a szomszédos ország területéről visszatérve korlátozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 24 órát, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.

 

Magyarországon átutazó személyekre vonatkozó szabályok

Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg.

A belépés további feltétele, hogy a külföldről érkező nem magyar állampolgár 

 • rendelkezzen a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel, 
 • hitelt érdemlően igazolja az utazásának célját és utazása célországát, valamint 
 • célországba történő beutazása és ennek érdekében a tervezett utazás útvonalán fekvő, Magyarországgal szomszédos államba történő belépése biztosított.

A fentiek alapján beléptetett, külföldről érkező nem magyar állampolgár a Magyarország területén történő áthaladás során csak meghatározott útvonalon közlekedhet, az áthaladáshoz elengedhetetlenül szükséges okból – így különösen egészségügyi vagy műszaki okból –,meghatározott pihenőhelyeken állhat meg, és meghatározott idő – de legfeljebb 24 óra – alatt köteles elhagyni Magyarország területét. 

A beléptetett, külföldről érkező nem magyar állampolgár meghatározott pihenőhelyen történő megálláson kívül a meghatározott útvonalon való haladását csak azonnali beavatkozást igénylő műszaki vagy egészségügyi szükséghelyzetben szakíthatja meg, és állhat meg. 

Az országos rendőrfőkapitány meghatározza és a rendőrség hivatalos honlapján közzéteszi az átutazó forgalom be- és kilépésére szolgáló közúti határátkelőhelyeket, az átmenő forgalom útvonalát, a pihenőhelyeket és a Magyarország elhagyására rendelkezésre álló időkeretet.

A rendelet kitér a versenyzőkre, a sportszakemberekre, illetve sporteseményeken részt vevőkre vonatkozó speciális szabályokra.

A rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

 

A rendeletek a Magyar Közlöny 2020. évi 195. számában találhatók.

 

Forrás: adózóna.hu