Üdvözöljük a

Vizsgabizottsági tagi pályázat | Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Vizsgabizottsági tagi pályázat

2013. november 19.

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet

 

A SOMOGYI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAKMAI

VIZSGABIZOTTSÁGI TAGI

NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

  • A pályázati kiírás célja:

 

A szakképzésről szóló, többszörösen módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény (14.; 15. §) alapján a gazdasági kamara, a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel, szakmai szervezetekkel együttműködve ellátja a(z)

-  Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést nyújtó állami szakmai vizsgák vizsgabizottságaiba történő kamarai tag(ok) delegálását.

 

-   Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát.

 

A törvényi előírások végrehajtása céljából a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot ír ki a Somogy Megyei Szakmai Vizsgabizottsági Tagi Névjegyzékbe való felvételre/a tagság meghosszabbítására, bővítésére és módosítására.

   

  • 2. A Pályázat beadásának formai feltételei:

 

A névjegyzékbe való bekerülés iránti kérelmet a kiírás mellékletében megjelentetett adatlapon kell benyújtani, a mellékletek hiánytalan csatolásával. Az adatlap minden pontját kérjük kitölteni.

 

  • 3. A pályázaton történő részvétel feltételei:

 

A pályázati adatlapon megjelölt szakképesítésnél/szakképesítéseknél/szakmacsoportoknál a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakirányú végzettség és szakmai gyakorlat az alábbiak szerint:

 

  • Minimális feltételek:

- szakirányú főiskolai vagy egyetemi diploma és öt éves szakmai gyakorlat az adott

  szakmacsoportban, vagy

- szakmai és középiskolai végzettség, vagy mesterlevél, továbbá öt éves szakmai

  gyakorlat az adott szakképesítésben, vagy

- szakirányú végzettség, valamint 10 éves szakmai gyakorlat az adott szakterületen,

   előnyben részesítjük, aki vállalkozói gyakorlattal rendelkezik.

 

  • Büntetlen előélet.
  • A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki

 

-  regisztrált/önkéntes/pártoló kamarai tag, vagy ilyen vállalkozás foglalkoztatottja.

-  szerepel az országos vizsgaelnöki, szakmai szakértői, felnőttképzési szakértői, mestervizsga elnöki, szintvizsga elnöki névjegyzékben (adott szakterületen/szakképesítésekben),

-  szakmai vizsgáztatási ismeretekkel rendelkezik,

-   legalább alapfokú pedagógiai ismeretekkel rendelkezik,

-   egyéni vállalkozó, cég vagy gazdasági társaság tulajdonosa, alkalmazottja

-   a pályázatban megjelölt szakképesítések szakterületein aktív tevékenységet gyakorol vagy oktatóként tevékenykedik

 

  • A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

 

-  iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló, okiratok másolata,

-  részletes szakmai önéletrajz,

-  önkéntes/pártoló kamarai tagság igazolása, ha ilyennel rendelkezik,

-  vizsgaelnöki, vagy szakmai szakértői névjegyzékben való szereplés esetén annak igazolása (kinevezés másolata)

-  legalább egy gazdasági kamarai tagtól, vagy szakmai szervezettől származó szakmai ajánlás,

-  adatlap melléklete/i a megpályázott területnek megfelelően (1. számú melléklet)

-  a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez (2. számú melléklet)

-  a pályázó nyilatkozata a büntetlen előéletéről (3. számú melléklet)

- Pályázó nyilatkozata a szakmai záróvizsgával kapcsolatos összeférhetetlenségéről (4. számú melléklet)

- egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata

 

 

  • 4. A pályázat benyújtásának határideje, módja, az elbírálás folyamata:

 

A pályázatok beadása folyamatos.

A pályázatokat egy példányban kérjük benyújtani.

A pályázatok bírálata folyamatosan történik.

A pályázatok értékelését a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége végzi.

A névjegyzékbe kerülésről a pályázó a bírálatot követően 30 napon belül elektronikus úton ÉRTESÍTÉST kap a területi kamarától, mely a kiállítás időpontjától számított öt évig érvényes.

  • 5. A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani:

 

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

7400 Kaposvár, Anna u. 6.

 

A borítékon kérjük, a következőket tüntesse fel:Pályázat – Vizsgabizottsági tagságra”

 

  • 6. A névjegyzékbe kerülő vállalja:

-  a kamara által szervezett – a feladattal összefüggő – módszertani, szakmai felkészítéseken, továbbképzéseken részt vesz.

-  a megpályázott területe(ke)n – előzetes egyeztetést követően – a „Megbízás” szerinti vizsgán részt vesz,  és a tevékenységgel kapcsolatos jogszabályi és dokumentációs kötelezettségeinek eleget tesz.

-  a személyi adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül jelzi az illetékes területi kamara felé, vagy személyesen módosítja az Integrált Ügyviteli Keretrendszer (IUK) Komplex vizsgabejelentések felületen.

-  az érvényességi idő lejárta után a névjegyzékbe történő újbóli felvétel/meghosszabbítás a pályázó felelőssége.