Üdvözöljük a

MFKB | Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

MFKB

Szerző: Bíró Péter | 2014. október 3.

Somogy Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

 

A megyei fejlesztési és képzési bizottság a szakképzés fejlesztése és a munkaerő-piaci igények érvényesítése céljából létrehozott konzultációs, véleményező, javaslattevő és tanácsadó megyei testület.

Feladatai:

Feladatai:
 

Közreműködik:
- a munkaerő-piaci információk, a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági adatok és prognózisok alapján a nemzetgazdasági igények és a szakképzés fejlesztésének összehangolásában.

- az iskolai rendszerű szakképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint a köznevelésben és a felsőoktatásban folyó szakképzés összhangjának megteremtésében
 

Javaslatot tesz:
- a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint az országos, regionális, fővárosi és megyei beiskolázást figyelembe véve a szakképzés megyei szükségleteire,

- a megyében székhellyel rendelkező fenntartó tekintetében, fenntartónként az általuk folytatott szakképzésben indított, állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a nem támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira) és a fenntartó által indítható szakképesítések keretszámaira (beiskolázási arányaira)

 

- a megyében - a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendeletben meghatározott - ösztöndíjra jogosító szakképesítésre (hiányszakképesítés)

Közreműködik az iskolai rendszerű szakképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint a köznevelésben és a felsőoktatásban folyó szakképzés összhangjának megteremtésében.

Részt vesz az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésével összefüggő, a decentralizált kerettel kapcsolatos és az egyéb szakképzési pályázatok elkészítésében, kiírásában és értékelésében, javaslatot tesz a decentralizált keret pályázatainak nyerteseire és az általuk elnyert összeg nagyságára.

Állást foglal - fenntartói megkeresés esetén - a szakképzést érintő fenntartói döntések megyei munkaerő-piaci kereslettel összefüggő megalapozottságáról.

Együttműködik a megyei önkormányzattal a szakképzési feladatok és a szakképzésfejlesztés tervezésében.

 

Tagjai:

 

Delegáló szervezet

Delegált neve

Betöltött tisztsége

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

Dr. Gulyás Árpád

elnök

OKISZ munkáltatói érdekképviselet

Sáfrány Lajos

tag

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

munkáltatói érdekképviselet

Svajda József

tag

Somogy Megyei Kormányhivatal

Horváth Zoltán András

tag

Somogy Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály

Varga Mária

tag

Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlés

Mészáros Miklós

tag

Agrárkamara

Dr. Takács László

tag

 

További információ: Kovácsné Böröcz Katalin MFKB programkoordinátor, tel.: 82/501-023, e-mail: kborocz@skik.hu