Üdvözöljük a

Kapcsolódó joganyagok | Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kapcsolódó joganyagok

Szerző: SKIK szakképzés| | 2013. október 4.

- 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

 

- 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

 

- 319/2020 (VII. 1.) Kormányrendelet

 

-2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

 

- 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

 

- 4/2002 (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól

 

- 280/2011. (XII. 20.) Korm. Rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról

 

- 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról

 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 

-150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

 

 

- 89/1995. (VII. 14.) Korm. Rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

 

- 1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

 

- 1997. évi LXXX. Törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

 

- 1996. évi LXXXI törvény a társasági adóról és az osztalékadóról