Üdvözöljük a

Kamarai garanciavállalás - módosul a szakképzési törvény | Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kamarai garanciavállalás - módosul a szakképzési törvény

2015. július 1-jén lép hatályba a szakképzésről szóló törvény módosítása, mely tartalmazza a kamarai garanciavállalás szabályozását.

„46. § (1) A gazdasági kamara feladata a tanulószerződés megkötésének elősegítése. Ha megfelelő képzőhely biztosított és így köthető tanulószerződés, a tanuló gyakorlati képzése a szakiskola 9. évfolyamának összefüggő gyakorlatától kezdődően, kizárólag ennek keretében szervezhető meg.

(1a) Ha a gazdasági kamara igazolást ad ki az iskola számára arról, hogy részéről nem biztosított a megfelelő képzőhely, akkor a szakképző iskola gondoskodik a tanuló gyakorlati képzéséről.”

A módosítás a gazdálkodó szervezeteknél – tanulószerződés keretében - folyó gyakorlati képzés megerősítését, a duális képzés kiszélesítését támogatja. A törvénynek megfelelően a jövőben a tanuló gyakorlati képzéséről a szakiskola csak akkor gondoskodhat, ha gazdasági kamara nem tudja iskolán kívüli képzőhelyen, tanulószerződéssel elhelyezni. Így csak a gazdaság által biztosított összes gyakorlati hely betöltését – azaz a kamara ilyen értelmű igazolásának kiállítását – követően kerülhetnek a tanulók iskolai tanműhelyi képzésbe.

A változás a 2015. július 1-je előtt szakiskolai tanulmányait megkezdett tanulókra is vonatkozik.