Üdvözöljük a

GYAKORLATI KÉPZŐK FIGYELEM! | Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

GYAKORLATI KÉPZŐK FIGYELEM!

2015. november 26.

Változások a szakképzési hozzájárulás elszámolásában

2016. január 1-től bővülnek a gyakorlati képzést folytatók részére igénybe vehető csökkentő tételek

Több ponton is módosul a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény 2016. januárjától, a legfontosabb változásokról az alábbiakban adunk rövid tájékoztatást:

 

1./ új kötelezeti kör:

A törvénymódosítás a gyakorlati képzést végző, Szt. 43. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott, tanulószerződés alapján gyakorlati képzést folytató egyéb szervezetet bevonja a hozzájárulásra kötelezettek körébe oly módon, hogy az „egyéb” szervezet, amennyiben szakképzési hozzájárulás megfizetését választja, hozzájárulási kötelezettsége nem keletkezik (a törvény erejénél fogva bruttó kötelezettsége nulla forint), de a tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzéshez kapcsolódó alapcsökkentő tétel, valamint a beruházási kiegészítő csökkentő tétel összegét visszaigényelés keretében érvényesítheti.

 

2./ új fogalom meghatározások:

 

 • A nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezett:az a hozzájárulásra kötelezett, amelynek az árbevétele a tárgyévet megelőző két üzleti évben – évente - az általa folytatott gyakorlati képzés után az elszámolható éves alap- és kiegészítő csökkentő tétel összegének legalább 400%-a volt
 • A kis- és középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi   XXXIV. törvény 3. § szerint
  • a) mikro-, kis- és középvállalkozás,
  • b) az ügyvédi iroda, végrehajtó iroda, szabadalmi ügyvivő iroda és közjegyzői iroda,
  • c) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
  • d) az egyéni cég.
 •  kiegészítő csökkentő tételek is bevezetésre kerülnek a tanulószerződés alapján folyatatott gyakorlati képzéshez kapcsolódó költségek szélesebb körének támogatása érdekében a már jelenleg is érvényesíthető csökkentő tételen (amely neve alapcsökkentő tétel lesz) - túlmenően

 

3./ Kiegészítő csökkentő tételek:

 

 • a beruházási kiegészítő csökkentő tétel, amely az aktiválás évében - ha kizárólag a gyakorlati képzés folytatásához szükséges beruházást hajt végre a vállalkozás - lesz érvényesíthető normatív alapon:

            tanulószerződéses éves átlaglétszám  X

 • 1-10 főt foglalkoztató hozzájárulásra kötelezett esetén :

                    alap normatíva 38 %-a (172 140 Ft/tanuló/év)

 • 11-50 főt foglalkoztató hozzájárulásra kötelezett esetén:

                    alap normatíva 18 %-a (81 540 Ft/tanuló/év)

 • 50 főnél többet foglalkoztató hozzájárulásra kötelezett esetén:

                    alap normatíva 9 %-a  (40 770 Ft/tanuló/év)

 

 

 • az oktatói kiegészítő csökkentő tétel, amely a nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató, kis- és középvállalkozásoknál a gyakorlati képzést végző oktatók bérköltségének fedezetéhez nyújt normatív alapú hozzájárulást:

                   tanulószerződéses tanulólétszám  X  alap normatíva  21 %-a (95 130 Ft/tanuló/év)

 

 • a tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel, amely a nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató vállalkozás esetében - az Szt.-ben meghatározott - kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben, a 9. évfolyamon tanműhelyben oktatott tanulószerződéses tanulók gyakorlati képzéséhez vehető majd igénybe.

                  tanulószerződéses tanulólétszám X alap normatíva 25 %-a

                  (113 250 Ft/9. évf. tanuló/év)

 

(A tanulószerződéses éves átlaglétszám a havi tanulószerződéses tanulólétszámok számtani átlaga.)

 

A szakképzési hozzájárulás (szhj) elszámolásáról, az szhj-ról szóló törvény változásairól, valamint a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzéséről szóló szakmai fórumra 2016. január 7-én 10.00 órai kezdettel kerül sor a kamrában, melyre minden érdeklődőt tisztelettel várunk!