Figyelem! Megjelent a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról szóló kormány rendelet!

Szerző: Bíró Péter | 2016. november 28.

A Magyar Közlöny 2016. évi 165. számában megjelent, a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról szóló 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet.

A megjelent rendelet tartalmazza a kapható ösztöndíj mértékére vonatkozó rendelkezéseket, valamint hogy kik azok akik jogosultak az ösztöndíj igénybevételére:

 

"..1.§

(1) A  Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanuló a  tanulói jogviszonya fennállása alatt a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 24/A. § (6) bekezdésében foglaltak alapján évfolyamonként legfeljebb két tanéven keresztül ösztöndíjban részesül. A  jogosultság az  adott tanítási év végéig vagy a tanulói jogviszony megszűnéséig tart, a (4) és (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

 

(2) Az  ösztöndíj mértéke a  (3)  bekezdésben rögzített kivétellel a  Szakképzési Hídprogram első évfolyamán havonta 8 ezer forint, második évfolyamán havonta 10 ezer forint.

 

(3) Ha a  tanuló a  tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt évfolyamot ismétel, az  ösztöndíj mértéke a  Szakképzési Hídprogram megismételt első évfolyamán havonta 4 ezer forint, megismételt második évfolyamán havonta 5 ezer forint.

 

(4) A  Szakképzési Hídprogram első évfolyamát a  tanítási év végéig sikeresen teljesítő tanuló további – a  (2), illetve a  (3)  bekezdés szerinti, az  adott évfolyamra meghatározott összeg alapján számított – kéthavi ösztöndíjat kap az első évfolyam teljesítését igazoló bizonyítvány kiállítását követő második hónap 28. napjáig.

 

(5) A  Szakképzési Hídprogram második évfolyamát követően a  részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgát, továbbá az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulók esetén a záróvizsgát sikeresen teljesítő tanuló további – a  (2), illetve a  (3)  bekezdés szerinti, az  adott évfolyamra meghatározott összeg alapján számított – kéthavi ösztöndíjat kap egy összegben, a vizsgákat követő második hónap 28. napjáig.

 

(6) A  tanuló a  tanítási év azon hónapjaira vonatkozóan jogosult ösztöndíjra, amely hónapban a  tanulói jogviszonya fennállt, a 2. §-ban foglalt kivételekkel...."

 

További információ az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el: